Automatiseren met SAP Vim By OpenText

In de wedloop naar digitalisering om de concurrentiekracht te vergroten, zijn sommige projecten waarin Artificial Intelligence is geïntegreerd gemakkelijker uit te voeren dan andere. 

De dematerialisatie van documenten en de automatisering van het factureringsproces zijn voor alle ondernemingen van belang. 

Verschillende factoren vertragen de verwerking van facturen en moedigen de overstap naar digitalisering aan:

 • Manueel factuurbeheer 
 • Goedkeuringsproces voor facturen 
 • Onjuiste of onvolledige facturen 
 • Kosten in verband met het afdrukken en verzenden van facturen
 • Sancties bij niet tijdige betaling 

DE S4IC ERVARING MET S/4HANA (SAP VIM BY OPENTEXT MET S4IC, SAP RESELLER IN BELGIË)

Surlignement titre S4IC, partenaire SAP

Vendor for Invoice Management is een geïntegreerde module die een aanvulling vormt op het SAP-kernsysteem.

Deze door OpenText ontwikkelde SAP add-on vereenvoudigt het proces van het ontvangen, verzenden en controleren van facturen in SAP. 

Dankzij deze oplossing kunt u het handmatig invoeren van gegevens drastisch verminderen. 

SAP VIM by OpenText heeft zich gedurende vele jaren bewezen, is gemakkelijk te implementeren en de ROI (Return On Investment) is snel. 

VIM by Opentext avec S4IC, revendeur SAP en Belgique

HOE WERKT SAP VIM BY OPENTEXT?

Surlignement titre S4IC, partenaire SAP
VIM by Opentext works avec S4IC, revendeur SAP en Belgique

Digitalisering met SAP VIM by Opentext omvat: 

 • Ontvangen van facturen in digitaal formaat, 
 • Scannen van papieren facturen

Gescande documenten worden opgeslagen op de SAP Content Server of de OpenText Archive Server (OTAS). 

Zij kunnen te allen tijde worden geraadpleegd.

De herkenning van karakters op documenten gebeurt via het Business Capture Center (BCC), de OCR-software (Optical Character Recognition) die door OpenText is ontwikkeld. 

De controle wordt uitgevoerd op basis van de door de onderneming vastgestelde regels. 

In geval van uitzonderingen wordt de factuur doorgestuurd, zodat een aanpassing of correctie kan worden uitgevoerd.

De soorten uitzonderingen die zich voordoen zijn: 

 • Niet-corresponderen met prijzen of hoeveelheden 
 • Inconsistentie tussen de elementen van de factuur en de gegevens in SAP. 

Facturen worden automatisch gevalideerd als aan alle criteria is voldaan.

Betaling geschiedt automatisch.

Benefits of SAP VIM by Opentext

Surlignement titre S4IC
Optimisation - Prestataire SAP

De voordelen van SAP VIM by OpenText zijn talrijk: 

 • Vermindering van de verwerkingstijd van facturen; 
 • Verhoogde efficiëntie; 
 • Lagere kosten;
 • Milieuvriendelijk; 
 • Traceerbaarheid; 
 • Versnelling van de operaties; 
 • Volledig overzicht en zicht op de status van elke factuur;
 • Betere betrekkingen met leveranciers; 

ONZE SAP VIM BY OPENTEXT METHODOLOGIE IN 6 STAPPEN

Surlignement titre S4IC, partenaire SAP
VIM by Opentext - S4IC, revendeur SAP en Belgique
 1. Analyse van de huidige situatie en doelstellingen. 
 2. Configuratie van het systeem om het gewenste resultaat te bereiken. ABAP-ontwikkelingen zullen nodig zijn indien u eisen hebt die niet tot de door SAP geboden standaard behoren. 
 3. In de testfase verifiëren wij of onze configuratie de gewenste oplossing oplevert. 
 4. UAT, d.w.z. validatie van de tests door de gebruikers. 
 5. Opleiding van gebruikers. 
 6. Go Live 

Heeft u vragen over SAP VIM by Opentext?

Aarzel dan niet om contact op te nemen met S4IC, SAP reseller in België!

Copyright S4IC - 2021