WAT IS ER MET DE MIGRATIE VAN DE S.A.B.C.A.?

Surlignement titre S4IC, partenaire SAP

S.A.B.C.A., een korte presentatie ... 

S.A.B.C.A. is een belangrijke speler in de sectoren burgerluchtvaart, lucht- en ruimtevaart, defensie en algemene industrie. Haar activiteiten zijn gespreid over 4 vestigingen in Brussel, Lummen, Charleroi en Casablanca.

Het Belgische bedrijf koos voor de SAP S/4HANA Private Cloud Edition en voor een Greenfield implementatie. Het project is ambitieus gezien de complexiteit en de diversiteit van de activiteiten. 

S.A.B.C.A. avec S4IC, votre prestataire SAP

Waarom heeft S.A.B.C.A. beroep gedaan op S4IC voor de migratie van haar gegevens naar SAP S/4HANA?

In het kader van haar Greenfield naar SAP S/4HANA heeft SABCA aan S4IC de extractie van nuttige gegevens uit hun bestaande SAP ECC en de conversie ervan toevertrouwd om ze vervolgens in het nieuwe systeem te laden.  

S.A.B.C.A. wendde zich tot S4IC omdat zij reeds gebruik maakten van de SEAzam© add-on ontworpen, ontwikkeld en op de markt gebracht door S4IC. SEAzam© is een ETL die grote hoeveelheden gegevens extraheert en laadt. SEAzam© werkt daarom als een versneller bij gegevensmigratie. 

Waarom doen wij ook aan dataconversie?

Wij hebben het programma SEAmapp© ontwikkeld dat de door SEAzam© geëxtraheerde gegevens gebruikt en de conversie ervan automatiseert om ze aan te passen aan SAP S/4HANA van de klant.

SEAzam in combinatie met SEAmapp biedt de mogelijkheid om het volledige gegevensmigratieproces te beheren, en dat is de reden waarom wij werden gekozen.   

Met SEAmapp© worden SAP ECC-gegevens ingevoerd en SAP S/4HANA-gegevens verlaten met minimale menselijke tussenkomst. Het proces is volledig geautomatiseerd en oneindig herhaalbaar. Het meeste werk bestaat uit het definiëren van de te migreren objecten, het identificeren van de velden die moeten worden geconverteerd en het leggen van het verband tussen de oude en de nieuwe waarden voor elk van deze velden.  

Vervolgens genereert SEAmapp© de importbestanden in het gewenste formaat. Voor het laden kan gebruik worden gemaakt van de Data Migration Cockpit of SEAzam. In het geval van SABCA werd ervoor gekozen de Data Migration Cockpit te gebruiken om de gegevens in SAP S/4HANA te laden.  

De automatisering van dit proces is belangrijk om verwerkingsfouten te voorkomen. En ook omdat deze behandelingen vele malen worden herhaald tijdens het migratieproces. 

Nauwe samenwerking met het externe team dat verantwoordelijk is van de Greenfield en met de gebruikers van S.A.B.C.A.

Enerzijds ontvangen wij feedback over de tests voor het laden van de gegevens en anderzijds zorgen wij voor de conversie van de gegevens volgens de door S.A.B.C.A. ontvangen regels.

WIL U MEER WETEN OVER DIT PROJECT?

Copyright S4IC - 2021