Technologies émergentes SAP Leonardo avec S4IC, prestataire SAP

Wat zijn de verschillende nieuwe technologieën?

Onze wereld bevindt zich midden in een digitale transitie! AI-gebaseerde technologieën zijn in opkomst en maken deel uit van ons professionele en persoonlijke leven.

In de bedrijfswereld kan elk van deze technologieën afzonderlijk of samen worden gebruikt om de automatiseringsmogelijkheden van uw processen tot het uiterste te verfijnen. Zij zorgen voor een revolutie in uw bedrijfsmodel, zodat u sneller en nauwkeuriger kunt reageren op de vraag van uw klanten.

Laten we eens kijken wat er achter elk van deze technologieën schuilgaat.

Internet of Things (IoT)

Internet of things - S4IC, SAP provider in Belgium (Prestataire SAP en Belgique)

We beseffen het niet altijd, maar veel toepassingen van het Internet of Things maken deel uit van ons dagelijks leven.

Het dashboard van onze auto waarschuwt ons bijvoorbeeld wanneer we een afspraak moeten maken met onze garage voor onderhoud. Het vertelt ons of het olie- of ontdooiingsvloeistofpeil onder het vereiste peil zit. Het vertelt ons of de spanning in één band aanzienlijk verschilt van die in de andere, of dat we de spanning in alle vier moeten controleren.  

Op een ander niveau heeft het IoT zijn intrede gedaan in onze huizen voor ons gemak. Dankzij het IoT kunnen we nu via onze smartphone de temperatuur regelen, het alarm, de verwarming of de verlichting in ons huis beheren.  

 Het IoT slaat een brug tussen de echte wereld (machines, apparatuur, enz.) en toepassingen.  

Objecten worden intelligent gemaakt doordat ze zijn uitgerust met sensoren die een geolocatie kunnen bepalen, de temperatuur of druk kunnen meten, het waterpeil kunnen bepalen of de voorraad van uw grondstoffen kunnen bepalen.

Deze slimme objecten, apparaten, machines of voertuigen communiceren in realtime gegevens via het internet, vandaar de naam Internet of Things. De gegevens worden verzameld en verwerkt, zodat u doeltreffende beslissingen kunt nemen en actie kunt ondernemen.

De koffiemachine of printer die u aan uw klant verhuurt, geeft bijvoorbeeld via sensoren aan dat het tijd is om de levering van verbruiksgoederen te plannen. De gegevens worden teruggevoerd in uw IT-systeem.

De daaruit voortvloeiende acties zijn de automatisering van de bestelling, het voorraadbeheer, de levering van verbruiksgoederen, de facturering en eventuele betalingsherinneringen. Je biedt een kwaliteit van dienstverlening.

U integreert parameters zoals het weer of de verkeersdichtheid voor de vrachtwagenroute. Op basis van vooraf gedefinieerde regels worden de door de verschillende sensoren verzonden gegevens gecontroleerd, geanalyseerd en geïnterpreteerd.

Machine Learning (automatisch leren)

Machine Learning is gebaseerd op kunstmatige intelligentie en de kracht van algoritmen. Chatbots zijn een perfect voorbeeld van Machine Learning; zij kunnen beelden en teksten herkennen en interpreteren. 

Het principe van Machine Learning berust op drie pijlers:  

  • Het model of de regels die moeten worden toegepast;
  • De gegevens waarop de machine werkt en resultaten levert;
  • De opleiding of toepassing die leidt tot aanbevelingen.

Het systeem werkt autonoom door de beheersregels te integreren die wij het aanreiken.

Vervolgens zal het gebruik maken van de grote hoeveelheid gegevens met betrekking tot de dagelijkse activiteiten van het bedrijf om operationele verbeteringen aan te brengen.

Het aanpassingsvermogen is zodanig dat de bedrijfsregels schaalbaar zijn, niet statisch.

Net als het IoT neemt de doeltreffendheid ervan toe met de hoeveelheid gegevens. Machine Learning bevrijdt gebruikers door saaie repetitieve taken over te nemen.

Het presteert beter dan gebruikers doordat het enorme hoeveelheden gegevens kan assimileren en interpreteren.  

Blockchain

Blockchain with SAP Leonardo - S4IC, SAP provider in Belgium Laten we, om de Blockchain samen te vatten, de wiskundige Jean-Paul Delahaye citeren die hem omschrijft als “een groot notitieboek (een beetje zoals een boekhouding) dat iedereen vrij en vrij kan lezen, waarop iedereen kan schrijven, maar dat onmogelijk uit te wissen en onverwoestbaar is“.

Laten we het voorbeeld nemen van een grote voedselwinkelketen. Het bedrijf wil volledig transparant zijn over de kwaliteit van het vlees dat in zijn schappen wordt verkocht. Daarom heeft het de blockchain in zijn IT-systeem geïntegreerd en op elk product een QR-code aangebracht.

Deze QR-code informeert de klant over de herkomst van het vlees, de naam van de fokker, de wijze van conservering…

Door deze QR-code te scannen en dankzij de complexe technologie van de Blockchain, heeft de klant toegang tot geverifieerde, gecertificeerde en ongewijzigde informatie die wordt toegevoegd aan deze grote en veilige database naarmate het productieproces vordert. In dit geval helpt de Blockchain om de dorst naar transparantie te stillen en kopers gerust te stellen die gevoelig zijn voor de kwaliteit en de herkomst van het vlees dat zij consumeren.

Technische uitleg van de blockchain

Een meer technische uitleg bestaat erin de blockchain voor te stellen als een enorme database waarvan het netwerk niet op één enkele server is ondergebracht. In deze database worden de gegevens/informatie die tussen gebruikers worden uitgewisseld, gegroepeerd in blokken. Elk blok heeft een uniek encryptie-algoritme dat vergelijkbaar is met een vingerafdruk.

Deze blokken zijn aan elkaar gekoppeld met beveiligde digitale sleutels en worden één voor één gevalideerd. Al deze blokken worden opgeslagen in een veilige en onvervalsbare geschiedenis die de blockchain vormt.

Vroeger werd bitcoin gelijkgesteld met het begrip “blockchain”, maar wat achter dit systeem schuilgaat, is niet beperkt tot cryptocurrencies.

Een met een computerprogramma geïntegreerd blockchain-systeem creëert immers een veilige omgeving voor de digitale overdracht van informatie, geld, waarden, ongeacht de sector van activiteit. 

Data Intelligence

Dankzij Data Intelligence kunnen bedrijven alle gegevens die binnen en buiten hun ecosysteem beschikbaar zijn, benutten om hun processen, beheer en investeringen aan te passen.

Zo produceert en verkoopt een hoogtechnologisch lucht- en ruimtevaartbedrijf in Frankrijk vliegtuigen. Om deze vliegtuigen te kunnen ontwerpen, bestelt de maatschappij reserveonderdelen die per vracht uit China aankomen.

De veelvuldige vertragingen bij de levering van deze reserveonderdelen veroorzaken echter verliezen ten belope van verscheidene honderdduizenden euro en helaas is de onderneming niet in staat het probleem in de leveringsketen te lokaliseren.

Daarom heeft het ervoor gekozen Data Intelligence-technologie in zijn systeem te integreren, waarmee het Big Data kan lezen en decoderen.

Door de gegevens te analyseren, kon de technologie precies aanwijzen waar de vertraging zich voordeed, namelijk tijdens de vrachtoverslag in een haven in de VS. Als het bedrijf precies weet waar het probleem ligt, kan het een oplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de reserveonderdelen op tijd worden geleverd voor het vliegtuigontwerp.

Aangezien data-intelligentie in belangrijke mate gekoppeld is aan bedrijfsinformatie (BI), kan deze laatste worden gebruikt om oplossingen te vinden voor de problemen die door data-intelligentie aan het licht worden gebracht.

Laten we ons voorbeeld nog eens nemen: Data Intelligence heeft vastgesteld dat de vertraging bij de levering van onderdelen zich voordoet op het niveau van de vrachtwissel. Op basis van deze gegevens stelt Business Intelligence voor een nieuwe leveringsroute te vinden om dit probleem op te lossen.

Zoals u zult hebben begrepen, maakt bedrijfsinformatie een betere controle, begrip en valorisatie van bedrijfsgegevens mogelijk, met het doel een probleem te helpen oplossen of de productiviteit te verbeteren.

Big Data

De doeltreffendheid van technologieën, zoals het Internet of Things of Machine Learning, neemt toe met de hoeveelheid gegevens, beter bekend als Big Data. De enorme hoeveelheid gegevens vormt het uitgangspunt voor het doen van voorspellingen en het voorstellen van nieuwe acties.

Een groot cosmeticamerk dat zijn producten online verkoopt, beschikt bijvoorbeeld over een database van enkele duizenden mensen. Deze database is gesegmenteerd op basis van criteria zoals: de aankoopfrequentie van de klanten, hun geolocatie, hun leeftijd, hun geslacht…

Om zich van zijn concurrenten te onderscheiden, personaliseert het merk de pagina’s van zijn website die op het scherm van de klant verschijnen door hem producten voor te stellen die hem zouden kunnen interesseren. Deze personalisering is mogelijk dankzij Big Data, die het cosmeticamerk laat weten welke producten de klant eerder heeft gekocht, waardoor het soortgelijke producten kan suggereren die de klant mogelijk zouden kunnen aantrekken en dus nieuwe aankopen zouden kunnen genereren.

Deze gegevens worden vervolgens omgezet in analysetools die helpen het marketingproces te optimaliseren en uiteindelijk nieuwe acties voorstellen die steeds preciezer en doelgerichter zijn.

Analytics

Data Intelligence (S4IC - Prestataire SAP en Belgique)

Krachtige voorspellende tools genereren dashboards met gegevens, in specifieke contexten, die belangrijke informatie worden om bedrijven te helpen de juiste beslissingen op het juiste moment te nemen. 

Laten we het voorbeeld nemen van het cosmeticamerk. Op basis van de resultaten van deze analyse-instrumenten realiseerde het cosmeticamerk zich dat de zonnecrèmes die het aanbiedt erg populair zijn bij een aantal mannen die regelmatig golf spelen.

De analyses brachten een nieuwe doelgroep aan het licht die sterk verschilde van zijn gebruikelijke kopers en waar het merk niet aan gedacht zou hebben.

Het herwerkte zijn marketingstrategie voor deze specifieke producten om ze af te stemmen op deze nieuwe mannelijke doelgroep en personaliseerde, met behulp van Big Data, de pagina’s van deze kopers zodat de producten in kwestie bovenaan op de pagina verschenen.

SAP Leonardo

Dankzij hun synergie optimaliseert SAP Leonardo de interne processen van uw onderneming en verhoogt het de ROI aanzienlijk.

In het proces van digitale transformatie van uw bedrijf, is het relevant om te bepalen welke technologieën het meest geschikt zijn. Wat voor soort informatie is waardevol voor uw bedrijf, hoe komt u eraan en hoe kunt u ze gebruiken?

Om u te helpen deze vragen te beantwoorden, aarzel dan niet om contact op te nemen met S4IC, SAP partner! Onze deskundigen kunnen u adviseren en begeleiden bij uw overwegingen.

Share

Copyright S4IC - 2021