SAP for Insurance moduls - SAP Assurance

SAP voor verzekeringen : Hoe passen de modules in elkaar?

Digitale transformatie is een noodzaak aan het worden voor bedrijven in verschillende sectoren. Maar meer specifiek, wat biedt SAP for Insurance voor verzekeraars? Hoe communiceren de modules met elkaar en hoe past het allemaal in het SAP S/4HANA-landschap? 

SAP architectuur voor verzekeringen

Laten we eerst eens kijken naar de belangrijkste modules die in SAP for Insurance zijn opgenomen. Hieronder ziet u een schema van de SAP-verzekeringsarchitectuur met de belangrijkste modules in het groen.

SAP insurance architecture diagram - SAP Assurance

De belangrijkste modules in SAP for Insurance bieden de volgende functionaliteiten:

Product Management Component

Deze component wordt gebruikt om aangepaste verzekeringsproducten en de bijbehorende formules en regels te creëren. Het wordt ook wel de rekenmachine genoemd, omdat het tijdens runtime wordt aangeroepen om verschillende gegevens over de verzekeringspolis te berekenen.

Hier hebben wij te maken met twee afzonderlijke oplossingen die door SAP als standaardhulpmiddelen worden aangeboden.

 • msg.PM – Msg.Product Manager: aanvankelijk voorgesteld als de enige berekeningsmotor, heeft het twee componenten: PM.Designer (deze component wordt gebruikt om verzekeringsproductgegevens te ontwikkelen, te beheren en te testen) en PM.Runtime (dit is een runtime component die productgegevens verschaft en, indien aangeroepen, verzekeringsberekeningen uitvoert).
 • FS-PRO – SAP Product Lifecycle Management voor Verzekeringen: dit werd in de eerste plaats geïntroduceerd als een referentie-oplossing voor de P&C en Auto lines of business (hoewel msg.PM ook met deze LOB’s overweg kan, naast levens- en pensioenverzekeringen). De belangrijkste component van FS-PRO is de Insurance Product Configurator die uit drie hoofdonderdelen bestaat: de Administrative Console (de component die systeem-, applicatie- en gebruikersprofielen beheert), de Product Configurator (de belangrijkste component die wordt gebruikt voor de ontwikkeling en het beheer van een portefeuille verzekeringsproducten) en de  the Product Web Services (de connectiviteitscomponent die het gebruik van productgegevens naar andere componenten in het SAP-verzekeringslandschap mogelijk maakt).

De beslissing om msg.PM of FS-PRO te gebruiken hangt af van de specifieke bedrijfsvereisten en zou door de verzekeraar moeten worden bepaald.

FS-QUO – SAP Offerte en Underwriting voor Verzekeringen

Deze module wordt gebruikt om verzekeringsoffertes te maken en het acceptatieproces te beheren (met FS-PRO).

Enkele van de belangrijkste kenmerken van FS-QUO zijn:

 • Maak een verzekering offerte – Ofwel een volledige offerte of een snelle offerte met slechts gedeeltelijke informatie.
 • Underwriting simuleren – Controleer underwritingregels en -beslissingen door een simulatie uit te voeren.
 • Indienen offerte voor acceptatie – Uitvoeren van acceptatietaken op een offerte om een acceptatiebesluit te verkrijgen.
 • Beheer offerte opties – Vergelijk offertes, wijs offertes toe en wijs ze opnieuw toe, verwijder een offerte, maak offerte taken, enz.
 • Verzoek contante betaling voor dekking.
 • Geef een polis af van een bepaalde offerte.
SAP Quotation and Underwriting for Insurance - SAP Assurance

FS-PM

Met FS-PM kunnen verzekeraars de volledige levenscyclus van hun polissen beheren. Aangezien dit de kern vormt van de SAP-softwaresuite voor verzekeringen, zullen wij het nader toelichten.

Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken:

 • Nieuwe zaken voor het maken van verzekeringspolissen.
 • Query voor het weergeven van diverse beleidsgegevens.
 • Aanpassen bedrijfsproces om elk type wijziging op het beleid uit te voeren. De standaardlevering van zakelijke transacties omvat diverse levens-, schade- en motorbedrijfstransacties.
 • Universeel wijzigingsproces om eender welk veld in de polis te corrigeren (voornamelijk gebruikt wanneer de bedrijfstransacties van het wijzigingsproces niet beschikbaar zijn).
 • Commercieel opzeggingsproces om de polis manueel te beëindigen.
 • Reset bedrijfsproces om elk type wijziging te annuleren dat reeds op de polis heeft plaatsgevonden.
 • Vernieuwingsproces om polissen in bulk te vernieuwen.
 • Bijwerken bedrijfsproces om de bijwerking van bulkbeleid uit te voeren

FS-CD

Dit is het centrale reserveringssysteem voor de verwerking van inkomende en uitgaande betalingen van FS-PM, FS-ICM en FS-CM.

De belangrijkste kenmerken zijn:

 • Boekhouding van openstaande transacties
 • Verwerking van betalingen
 • Dunning
 • Renteberekening
 • Makelaar collecties
 • Correspondentie

FS-ICM

Een zeer flexibele module voor het beheer van incentives en commissies, waarmee alle structuren, regels en berekeningen van makelaarscontracten en commissies kunnen worden gefaciliteerd. Bij FS-ICM wordt de PFO-module gebruikt voor de portefeuilleverdeling.

Enkele van de belangrijkste kenmerken van FS-ICM zijn hieronder opgesomd:

 • Dienen als een stimulans voor Salesforce om de verkoop te verbeteren en meer klanten te krijgen.
 • Onderhouden van wettelijke commissie contracten met makelaars en agenten.
 • Berekening van de compensatie voor elke actie in het systeem waarvoor deze berekening vereist is.
 • Settlement of commissions to the target settlement system.
 • De belangrijkste functie van PFO is het beheren, toewijzen en opnieuw toewijzen van relaties tussen verzekeringspolissen en provisiecontracten.
Module de gestion des incitations et des commissions - SAP Assurance

FS-CM

Het wordt gebruikt voor de verwerking van schuldvorderingen, van de kennisgeving tot de uitvoering en de invordering. De voornaamste processen in het schadebeheer worden hieronder opgesomd:

 • Claim notificatie
 • Claim verwerking
 • Claim uitvoering
 • Claim Recovery

FS-RI

Het is een complete herverzekeringsoplossing van SAP. Deze module is geïntegreerd met de primaire verzekeringsmodules en enkele van de belangrijkste kenmerken ervan zijn:

 • Beheer van contracten
 • Overgenomen, gecedeerd en teruggegeven verdragsbeheer
 • Herverzekeringsboekhouding
 • Verwerking van herverzekeringsclaims
 • Financiële rapportering

Integratie tussen SAP modules voor verzekeringen

Deze oplossing wordt geleverd met een voorgedefinieerde reeks standaardproducten die kunnen worden gebruikt om voorbeeldbeleidslijnen op te stellen en voorbeeldstromen in het systeem te presenteren, de zogenaamde voorbeeldinhoud. Het is mogelijk de integratie in SAP voor verzekeringen met weinig configuratie te activeren en de resultaten onmiddellijk te zien door enkele van de voorbeeldgegevens over de inhoud uit te proberen.

 

Wat de afzonderlijke modules betreft, is FS-PM de kern van het SAP-verzekeringspakket. Deze beleidsadministratiecomponent is verantwoordelijk voor het in gang zetten van de meeste verbindingspunten tussen de verschillende modules.

Integration between SAP modules for insurance - SAP Assurance

In het eerste geval, tijdens de ontwerpfase, importeren de produktmanagement componenten (msg.PM of FS-PRO) een deel van de produktstructuur in FS-PM. Het verkoopproduct van de productmanagementcomponenten kan worden gezien als een sjabloon van waaruit verzekeringspolissen worden gemaakt. Daarom vertegenwoordigt een verzekeringspolis in FS-PM een geval van een verkoopproduct dat is ontworpen in een van de productmanagementcomponenten.

Tijdens runtime roept deze verzekeringspolis in FS-PM de product management component aan om de premie, het verzekerde bedrag en andere voor de berekening relevante gegevens te berekenen. Daartoe aggregeert FS-PM de relevante gegevens en zendt deze naar de productmanagementcomponent, die op zijn beurt deze gegevens gebruikt, de resultaten berekent en deze terugzendt naar FS-PM.

 

Dit soort integratie is mogelijk bij elke beleidswijziging in FS-PM gedurende de gehele levenscyclus van het beleid. Zodra de verzekeringspolis correct is berekend en het proces op het punt staat te worden voltooid, roept FS-PM andere interfaces op en zendt hen de relevante gegevens.

FS-PM aggregeert de commissiegegevens en zendt ze naar FS-ICM. FS-ICM zal FS-CD activeren om een betaling voor de commissie te creëren. Hetzelfde geldt voor de interface tussen FS-PM en FS-CD, waar FS-PM alle kasstromen creëert en naar FS-CD zendt. In geval van een schadegeval roept FS-CM FS-PM op om de polisgegevens op te vragen, die een “policy snapshot” worden genoemd. In dit geval maakt FS-CM gebruik van de in FS-PM ingebouwde functionaliteit om de relevante polisgegevens te verzamelen die nodig zijn om de vordering op te stellen en te verwerken. Zodra de vordering is verwerkt, roept de FS-CM de FS-CD op om een uitgaande betaling te creëren om de begunstigde te vergoeden voor het geleden verlies.

Wat de integratie met andere SAP S/4HANA-modules betreft, gebruikt SAP for Insurance de gegevens van de BP-module (Business Partner) voor al zijn deelnemers. Alle FS-modules hebben ingebouwde functionaliteit om BP-gegevens te gebruiken, hetzij op de achtergrond, hetzij via de gebruikersinterface om de relevante deelnemer en zijn gegevens weer te geven. Andere documenten dan kasstromen worden naar FI-GL (algemene boekhouding) gezonden, terwijl kasstromen naar FS-CD worden gezonden.

Het CRM gebruikt de BP-gegevens en kan via FS-QUO koersen uitbrengen. Aan de rapporteringseisen wordt voldaan door gegevens uit FS-modules te extraheren via gegevensextractors en deze naar BW over te brengen als basis voor de rapportering.

Le CRM utilise les données BP et peut déclencher des cotations via FS-QUO. Les exigences en matière de reporting sont réalisées en extrayant les données des modules FS via des extracteurs de données et en les transférant à BW pour servir de base au reporting.

Al met al is dit slechts een korte inleiding tot SAP voor verzekeringen en de belangrijkste functionaliteiten ervan. De SAP-softwaresuite voor verzekeringen biedt verzekeraars van alle grootten en sectoren een brede waaier van functionaliteiten en is als zodanig een van de meest uitgebreide verzekeringsoplossingen op de markt. Als u meer wilt weten, neem dan contact met ons op en onze deskundigen zullen uw vragen met plezier beantwoorden.

Copyright S4IC - 2021